Stichting `t Heegeneerke 

Algemene gegevens:
Stichting ` t Heegeneerke
P/a  Roserije 410
6228DN Maastricht
Telefoon:  043 763 0074 of 683321279
Email: koffiehuis-heegeneerke@hotmail.com
of
info@heegeneerke.nl
Kamer van koophandel:      70100861
Bestuur:
Voorzitter: Rob Claessen-Hermans 
Penningmeester: Fred Franssen
Ondersteunend penningmeester: Lilian Franssen
Secretaris: Alex Slootmaekers
Ondersteunend Bestuur tevens mede oprichter: Marc Claessen
Alle functies, zowel bestuurlijk, als organisatie breed, zijn op 100% vrijwillige basis en zodoende niet vergoed.